Detalji Postavljanja SkyTech Izolacije

Detalj krovišta

Način postavljanja skyTech izolacije na krov bez daskanja

Prilikom izgradnje novog krovišta nije potrebna daska niti paropropusna folija. Izolacija skyTech postavlja se direktno po rogovima s gornje strane.

Način postavljanja skyTech izolacije na već podaskanu krovnu konstrukciju.

U ovom slučaju izolacija se može postaviti i s donje strane, na taj način smanjuju se troškovi.

Način postavljanja skyTech izolacije na krov iznutra.

Izolacija skyTech postavlja se direktno po rogovima s donje strane.

Detalj poda/plafona

Detalj ventilirane fasade

Detalj zida iznutra

Podijelite sa svojim prijateljima:

Saznajte više:

općenito o skytech izolaciji
tehničke karakt. skytech-a
primjena skytech izolacije
prikaz termografije krovišta