Aerogel

Kruta tvar koja sadrži 99,8% zraka sa najvipim izolacijskim svojstvima.

Uskoro Vam donosimo više sadržaja. Do tada, pregledajte Aerogel katalog:

Podijelite sa svojim prijateljima:

Ostale Tankoslojne Izolacije:

Tekuće Pluto
Mig Termo Boje
Skytech